Menu

Misioni ynë

Çfarë bëjmë ne?

Bëjmë shitjen e llaptopave, shtëpizave, monitorave, printerave së bashku me aksesorët e duhura. Ne përveq shitjes së produkteve të ndryshme teknologjike bëjmë dhe servisimin e pajisjeve elektronike.

 

Misioni ynë

Misioni ynë është të sjellim produkte kualitative, të cilat i plotësojnë kërkesat dhe nevojat e konsumatorit.

 

Historia jonë

Star Tech u themelua në vitin 2005 me qëllim që t’iu shërbej konsumatorve në tregun e pajisjeve teknologjike. Star Tech për 15 vite është rritur së bashku me besnikërin e klientëve tonë.
Sot kompania Star Tech ka 5 pika të shitjes në qytetet më të mëdha të Kosovës.